HR-chef for en dag

HR-chef på heldags basis

Har I stået i den situation, hvor I har tænkt: Vi kunne virkelig godt bruge en HR-chef i dag og så igen om 1-2 måneder?

Jeg ved af erfaring, at mange mindre og mellemstore virksomheder har de samme udfordringer med deres HR-funktion, men ikke har opgaverne eller ressourcerne til at have en fuldtids eller deltids HR-funktion. De har kun behovet kvartalsvis eller månedsvis.

Jeg assisterer ved:

 • Medarbejderfastholdelse
 • Medarbejderudvikling
 • Ansættelser/onboarding
 • Afskedigelser/offboarding
 • Øvrige svære samtaler, såsom advarsler, sygdom m.m.
 • Deltagelse ved MUS samt opfølgning på disse
 • Udarbejdelse af medarbejderhåndbog
 • Gennemgang af medarbejder stamdata iht. GDPR
 • Beregning af omkostning/gevinst ved forskellige HR-mæssige tiltag
 • Støttefunktion til mellemledere/afdelingsledere
 • Kostprisberegning på medarbejdere/teams
 • Lønsomhed på medarbejdere/teams
 • Effektivitet på medarbejdere/teams
 • Strukturering af medarbejder kompetencer
 • Overblik over medarbejder sammensætning

for blot at nævne nogle af ydelserne.

Jeg sælger ikke HR-chef ydelsen som en ad hoc-opgave, da det skal være naturligt, at jeg er hos jer og gerne skulle blive en integreret del af virksomheden og få et indgående kendskab til den. Det kan jeg ikke ved ad hoc-opgaver.

Mens andre opgaver kan give god mening som ad hoc-opgaver

Jeg sælger ikke min ydelse til konkurrerende virksomheder i nærområdet, ligesom jeg forsøger at holde mine klienter geografisk adskilt.

Ydelsen sælges som 4 – 26 hele dage hen over året, alt efter behov, med en månedlig fakturering af det samlede års honorar fordelt som 1/12. Den indgåede aftale strækker sig over 1 år ad gangen, hvorefter uudnyttede dage bortfalder. 

Det er klientens eget ansvar at få booket dagene i så god tid, at de kan afvikles inden for den nævnte periode. Forberedelse til større arrangementer, begivenheder, forløb m.m. faktureres enten efter medgået tidsforbrug eller som et forbrug af x antal hele dage fra den indgåede aftale.

Ad hoc-opgaver faktureres efter medgået tid eller ud fra et tilbud.

Kontakt mig for en uforpligtende samtale om jeres ønsker og udfordringer, så vi sammen kan finde den bedste løsning for jer.

Kontakt mig for en uforpligtende samtale om jeres ønsker og udfordringer, så vi sammen kan finde den bedste løsning for jer.